Plakat som averterer for utstillingsåpning med bokopplesning fra Elise Embla Scheele's debutbok "Dråper av mitt blod"