Logoforslag til "Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk" (i svart/hvitt)