Om Kunstneren

Elise Embla Scheele er oppvokst i Fredrikstad, men er nå bosatt med familie i Karasjok hvor hun har fullført sin kunstutdannelse ved Kunstskolen i Karasjok (2012-2015). Sommeren 2015 debuterte hun med sin første separatutstilling ”Trance Mission” i Galleri Stallen i Fredrikstad.

Som vinner av Arktsik Råds kunstkonkurranse i Norge har hun også vært aktuell med en internasjonal vandreutstilling i Canada. I denne forbindelse vant hun høsten 2015 en reise till Canada i regi av Arktisk Råd, hvor originalversjonen av hennes verk ”Veien, Sannheten & Livet” var utstilt sammen med vinnerbidragene fra de andre arktiske nasjonene i utstillingen med temaet ”Menneskets utvikling i nord”.

Senere har det fulgt flere utstillinger, blant annet i lokalene til designeren Abanti i Karasjok (2016). Du kan se noen av hennes verk i Bildegalleriet på denne nettsiden.

Kunstnerens debutbok "Dråper av mitt blod" ble i 2018 antatt og utgitt av Forlagshuset Vest, og 2018 har så langt vært et spennende år som har bydd på boklanseringer og andre litterære arrangementer i tilknytning til dette, gjerne i kombinasjon med utstilling av billedkunst (les mer om boka og Elise Emblas Poesi her). Diktsamlingen har forøvrig fått svært god mottagelse i Media.

 ”Jeg benytter meg av flere ulike kunstneriske teknikker og uttrykksformer, deriblant grafikk, kull, akvarell & poesi. Min kunstneriske inspirasjon henter jeg fra naturen, myter, drømmer og visjoner, samt samfunnsaktuelle temaer og problemstillinger - gjerne med et kritisk blikk. Min tilnærming til miljøspørsmål i kunsten er å søke å formidle hvordan mennesket er forbundet med naturen - gjennom myteverdenen. Mytene reflekterer hvordan kreftene i naturen påvirker oss og våre liv. Da jeg har tilknytning til reindrifta gjennom min samboer som er reindriftsutøver, er det naturlig for meg å hente mye inspirasjon herfra. Min kunstneriske visjon springer videre ut ifra det å være kvinne – gjennom min rolle som mor og partner - som skaper, opprettholder og beskytter av Livet i alle dets former og fasetter. Min kunst kan være personlig samtidig som den reflekterer de store temaene – som fødsel og død samt de mytiske kreftene som virker igjennom oss.

Gjennom min kunst søker jeg å kommunisere en innsikt og forståelse som ser ut til å være glemt i det moderne samfunnet, men som kan vise seg nødvendig for å gjenfinne balansen i oss selv, hverandre, i naturen og i tiden vi lever i – i visshet om at alt dette inngår i et hele. Denne visdommen hadde våre forfedre, og forvaltes ennå blant naturfolk verden over. Men aldri før har det vært mer aktuelt å løfte den fram, i lys av de menneskelige, sosiale og miljømessige katastrofene vi står ovenfor i dag. I min kunst vil jeg vise hvordan alt liv er hellig og forbundet. Det finnes ingen separasjon.  Som ledd i dette mener jeg det er like viktig at kunsten forholder seg til mørket, kaoset og skyggesidene som at den også minner om at lyset og kjærligheten finnes. Det er denne tosidigheten samt balansen og samspillet mellom motpolene som speiles i min kunst, da det er i slike møter at livet oppstår og skapelse kan skje – i møte mellom lys og mørke, mann og kvinne, smerte og håp, ånd og materie, drøm og virkelighet, menneske og natur. Helt til de konstruerte motsetningene er utvisket og mennesket er ren natur og naturen er mennesket – i sin enkleste og reneste form, hinsides dualitet og fordømmelse. Først når denne erkjennelsen skinner gjennom i kunsten har jeg oppnådd hva jeg vil vise.”

   -Elise Embla Scheele

Forfatter, billedkunstner og frilanser Elise Embla Scheele ble i oktober 2018 intervjuet av den feministiske radiokanalen RadiOrakel, som gjør opptak på Blitz-huset i Oslo.
Programmet «Ugress» handler om urtemedisin og Elise Embla ble derfor invitert til å snakke om sin tilnærming til dette, samt en plante hun har et spesielt forhold til. I tillegg fikk hun anledning til å fremføre noen utvalgte tekster fra sin debutbok «Dråper av mitt blod» i andre halvdel av programmet.
Andre temaer som samtalen dreide inn på var mytologi, historie, forholdet til naturen i folkemedisinen, trolldomsprosesser, dagens restriksjoner mot å praktisere urtemedisin i et folkerettslig perspektiv, den visjonære urfolksbevegelsen «ghost dance» og naturfolkenes rolle i en tid hvor de vestlige imperiene går mot slutten.
Så dette blir spennende!