Om Kunstneren

Elise Embla Scheele er oppvokst i Fredrikstad, men er nå bosatt med familie i Karasjok hvor hun har fullført sin kunstutdannelse ved Kunstskolen i Karasjok (2012-2015). Sommeren 2015 debuterte hun med sin første separatutstilling ”Trance Mission” i Galleri Stallen i Fredrikstad, hvor hun kombinerte både grafikk, foto, skulptur og poesi. 

Som vinner av Arktsik Råds kunstkonkurranse for unge kunstnere i Norge har hun også vært aktuell med en internasjonal vandreutstilling i Canada. I denne forbindelse vant hun høsten 2015 en reise till Canada i regi av Arktisk Råd, hvor originalversjonen av hennes verk ”Veien, Sannheten & Livet” var utstilt sammen med vinnerbidragene fra de andre arktiske nasjonene i utstillingen ”Menneskets utvikling i nord”. Senere har det fulgt flere utstillinger, blant annet i lokalene til den eksklusive  klesdesigneren Abanti (2016). Du kan utforske og lese mer om Elise Emblas verk i Bildegalleriet på denne siden.

På scenen debuterte Elise Embla som "aksjonspoet" under markeringer, seminarer og demonstrasjoner for miljøvern og urfolks rettigheter, og hun deltok tidlig med sine tekster under poesislam-konkurransene på Caféteateret i Oslo hvor hun oppnådde gode rangeringer. Kunstnerens debutbok "Dråper av mitt blod" ble i 2018 utgitt av Forlagshuset Vest/Publica etter redaksjonell vurderting og antagelse, og deretter har det fulgt boklanseringer og andre litterære arrangementer - gjerne i kombinasjon med utstilling av billedkunst. Boka ble lansert ved Samisk Litteratursenter i Karasjok, med påfølgende lanseringsturné til biblioteker i Finnmark, Samisk Hus i Oslo og bokpresentasjon i forbindelse med den prestisjetunge Litteraturuka i Sarpsborg, Norges eldste litteraturfestival. Senere har forfatteren fått oppdrag fra diverse festivaler og kulturinstitusjoner, blant annet Sjøsamisk Tun i Porsanger. Bokdebutten fikk svært god mottagelse i Media, og du kan lese mer om boka og Elise Emblas Poesi her. Du kan også se Video og lytte til redioprogram som ble laget i forbindelse disse litterære arrangementene. 

Gjennom mange år har Elise Embla dessuten markert seg som en aktiv samfunnsdebbatant. Ved siden av kunsten  jobber hun nå også som frilans fotojournalist, etter å ha fullført en korrespondanseutdannelse i magasinournalistikk hos den anerkjente frilansjournalisten Vivian Songe (2018). Elise Emblas artikler har blant annet vært publisert i Klassekampen, Dagbladet, Nationen, Nordlys, avisa Ságat, Finnmark Dagblad og avisa NordSalten samt magasinenene Medium og Natur & Miljø.

Da hun har røtter fra Hedmark har Elise Embla Scheele blitt godkjent som medlem i Hedmark forfatterlag etter en litterær kvalitetsvurdering. Forfatterlaget regnes som et av landets fremste litterære fylkeslag. 

 ”Jeg benytter meg av flere ulike kunstneriske teknikker og uttrykksformer, deriblant grafikk, kull, akvarell & poesi. Min kunstneriske inspirasjon henter jeg fra naturen, myter, drømmer og visjoner, samt samfunnsaktuelle temaer og problemstillinger - gjerne med et kritisk blikk. Min tilnærming til miljøspørsmål i kunsten er å søke å formidle hvordan mennesket er forbundet med naturen - gjennom myteverdenen. Mytene reflekterer hvordan kreftene i naturen påvirker oss og våre liv. Da jeg har tilknytning til reindrifta gjennom min samboer som er reindriftsutøver, er det naturlig for meg å hente mye inspirasjon herfra. Min kunstneriske visjon springer videre ut ifra det å være kvinne – gjennom min rolle som mor og partner - som skaper, opprettholder og beskytter av Livet i alle dets former og fasetter. Min kunst kan være personlig samtidig som den reflekterer de store temaene – som fødsel og død samt de mytiske kreftene som virker igjennom oss.

Gjennom min kunst søker jeg å kommunisere en innsikt og forståelse som ser ut til å være glemt i det moderne samfunnet, men som kan vise seg nødvendig for å gjenfinne balansen i oss selv, hverandre, i naturen og i tiden vi lever i – i visshet om at alt dette inngår i et hele. Denne visdommen hadde våre forfedre, og forvaltes ennå blant naturfolk verden over. Men aldri før har det vært mer aktuelt å løfte den fram, i lys av de menneskelige, sosiale og miljømessige katastrofene vi står ovenfor i dag. I min kunst vil jeg vise hvordan alt liv er hellig og forbundet. Det finnes ingen separasjon.  Som ledd i dette mener jeg det er like viktig at kunsten forholder seg til mørket, kaoset og skyggesidene som at den også minner om at lyset og kjærligheten finnes. Det er denne tosidigheten samt balansen og samspillet mellom motpolene som speiles i min kunst, da det er i slike møter at livet oppstår og skapelse kan skje – i møte mellom lys og mørke, mann og kvinne, smerte og håp, ånd og materie, drøm og virkelighet, menneske og natur. Helt til de konstruerte motsetningene er utvisket og mennesket er ren natur og naturen er mennesket – i sin enkleste og reneste form, hinsides dualitet og fordømmelse. Først når denne erkjennelsen skinner gjennom i kunsten har jeg oppnådd hva jeg vil vise.”

   -Elise Embla Scheele