Om Kunstneren

Elise Embla Scheele er oppvokst i Fredrikstad, men er nå bosatt med familie i Karasjok hvor hun har fullført sin kunstutdannelse ved Kunstskolen i Karasjok (2012-2015). Sommeren 2015 debuterte hun med sin første separatutstilling ”Trance Mission” i Galleri Stallen i Fredrikstad.

Som vinner av Arktsik Råds kunstkonkurranse i Norge har hun også vært aktuell med en internasjonal vandreutstilling i Canada. I denne forbindelse vant hun høsten 2015 en reise till Canada i regi av Arktisk Råd, hvor originalversjonen av hennes verk ”Veien, Sannheten & Livet” var utstilt sammen med vinnerbidragene fra de andre arktiske nasjonene i utstillingen med temaet ”Menneskets utvikling i nord” (les mer om dette  i media).

Senere har det fulgt flere utstillinger, blant annet i lokalene til den eksklusive designeren Abanti i Karasjok (2016).

Elise Embla har avholdt litterære arrangementer i tilknytning til sin diktning, gjerne i kombinasjon med utstilling av billedkunst. Hun har dessuten entret scenen med sin poesi og fremfører gjerne sine aktuelle aksjonsdikt på arrangementer som rettighetsseminarer og miljøpolitiske markeringer og demonstrasjoner.

Kunstnerens diktsamling "Dråper av mitt blod" har blitt utgitt på forlaget Publica  Bok AS, og 2018 vil bli et spennende år som vil by på boklansering og arrangementer i tilknytning til dette (les mer om boka og Elise Emblas Poesi her).

 ”Jeg benytter meg av flere ulike kunstneriske teknikker og uttrykksformer, deriblant grafikk, kull, akvarell & poesi. Min kunstneriske inspirasjon henter jeg fra naturen, myter, drømmer og visjoner, samt samfunnsaktuelle temaer og problemstillinger - gjerne med et kritisk blikk. Min tilnærming til miljøspørsmål i kunsten er å søke å formidle hvordan mennesket er forbundet med naturen - gjennom myteverdenen. Mytene reflekterer hvordan kreftene i naturen påvirker oss og våre liv. Da jeg har tilknytning til reindrifta gjennom min samboer som er reindriftsutøver, er det naturlig for meg å hente mye inspirasjon herfra. Min kunstneriske visjon springer videre ut ifra det å være kvinne – gjennom min rolle som mor og partner - som skaper, opprettholder og beskytter av Livet i alle dets former og fasetter. Min kunst kan være personlig samtidig som den reflekterer de store temaene – som fødsel og død samt de mytiske kreftene som virker igjennom oss.

Gjennom min kunst søker jeg å kommunisere en innsikt og forståelse som ser ut til å være glemt i det moderne samfunnet, men som kan vise seg nødvendig for å gjenfinne balansen i oss selv, hverandre, i naturen og i tiden vi lever i – i visshet om at alt dette inngår i et hele. Denne visdommen hadde våre forfedre, og forvaltes ennå blant naturfolk verden over. Men aldri før har det vært mer aktuelt å løfte den fram, i lys av de menneskelige, sosiale og miljømessige katastrofene vi står ovenfor i dag. I min kunst vil jeg vise hvordan alt liv er hellig og forbundet. Det finnes ingen separasjon.  Som ledd i dette mener jeg det er like viktig at kunsten forholder seg til mørket, kaoset og skyggesidene som at den også minner om at lyset og kjærligheten finnes. Det er denne tosidigheten samt balansen og samspillet mellom motpolene som speiles i min kunst, da det er i slike møter at livet oppstår og skapelse kan skje – i møte mellom lys og mørke, mann og kvinne, smerte og håp, ånd og materie, drøm og virkelighet, menneske og natur. Helt til de konstruerte motsetningene er utvisket og mennesket er ren natur og naturen er mennesket – i sin enkleste og reneste form, hinsides dualitet og fordømmelse. Først når denne erkjennelsen skinner gjennom i kunsten har jeg oppnådd hva jeg vil vise.”

   -Elise Embla Scheele